Over Reinders

Do not delete this link

Naut - Bakkaarten groep 5

Naut is een methode voor natuur en techniek van uitgeverij Malmberg, jaar van uitgave is 2008. Naut wordt gebruikt in groep 5 t/m 8 van het basisonderwijs. Naut maakt kinderen betrokken door het gebruik van verhalen, illustraties, foto's en strips. Naut neemt als hoofdrolspeler de leerlingen mee op avontuur en maakt door zijn verhalen de lesstof extra betekenisvol. Naut differentieert naar tempo, niveau en leerstijl. Bij elke les in de werkboeken staan twee extra opdrachten voor de snellere leerling. De extra opdrachten hebben vaak een open karakter, waarvoor wat meer inzicht nodig is. Differentiatie naar leerstijl gebeurt voornamelijk met de bakkaarten. De bakkaarten kunnen ingezet worden naar eigen inzicht. De opdrachten zijn gemaakt volgens de meervoudige intelligentietheorie van Howard Gardner.

Het ICT gedeelte betreft digibordsoftware. In de digibordsoftware vormt het lesproces van de leerkracht het uitgangspunt. naast de pagina's uit het lesboek en de opdrachten uit het werkboek worden animaties, videofragmenten en audiofragmenten aangeboden.

De methode is wat betreft opbouw, structuur en didactiek vergelijkbaar met Brandaan voor het vak geschiedenis en Meander voor het vak aardrijkskunde. Voor de groepen 3 en 4 zijn de drie afzonderlijke methodes gecombineerd tot één onder de titel 'Naut, Meander en Brandaan'. De onderwerpen sluiten aan bij de thema's in de hogere groepen.


De bakkaarten van Naut leggen vooral de relaties tussen Naut (natuur en techniek) en de vakken aardrijkskunde of geschiedenis. De kaarten zijn geschikt voor zelfstandig werken of het werken in groepjes. De bakkaarten kunt u op elk moment gebruiken tijdens de les, weektaak of als u wat tijd over heeft. De kaarten bieden andere opdrachten en werkvormen aan dan het werkboek, waaronder coöperatief leren. De opdrachten zijn gemaakt volgens de meervoudige intelligentietheorie van Howard Gardner, zodat ook kinderen met een andere leerstijl tot hun recht komen.

Artikelnummer: 9789034553775
Reinders nummer: 0933504Aanverwante artikelen