Over Reinders

Do not delete this link

NatuNiek - Werkschrift groep 7 set à 5

NatuNiek is een methode van uitgeverij Thieme Meulenhoff, jaar van uitgave is 2007. De methode biedt een doorgaande lijn van groep 3 tot en met 8 en is concentrisch opgebouwd rond vier natuur- en vier techniekthema's. De methode biedt voor groep 3 lesmateriaal voor vier thema's. In groep 4 zijn er ook vier thema's plus bij elk thema een project. Vanaf groep 5 is er materiaal voor 24 themalessen en twaalf projectlessen. Voor leerlingen die moeite hebben met de leerstof is er een werkblad met lastige begrippen en per hoofdstuk een themakaart voor herhaling van de stof. Daarvoor kan ook de kwismeester (vanaf groep 5) gebruikt worden, waarmee leerlingen in tweetallen de behandelde lesstof in vraag en antwoord doornemen.

Het ICT gedeelte bestaat uit digibordsoftware en webopdrachten via de methodesite.


Vanaf groep 5 is alleen de verwerking van de thema's in het Werkschrift opgenomen. Het Werkschrift loopt parallel met het leerlingenboek. De moeilijkheidsgraad van de opdrachten loopt steeds op.

Artikelnummer: 9789006661347
Reinders nummer: 0933030Aanverwante artikelen