Over Reinders

Do not delete this link

NatuNiek - Handleiding groep 5

NatuNiek is een methode van uitgeverij Thieme Meulenhoff, jaar van uitgave is 2007. De methode biedt een doorgaande lijn van groep 3 tot en met 8 en is concentrisch opgebouwd rond vier natuur- en vier techniekthema's. De methode biedt voor groep 3 lesmateriaal voor vier thema's. In groep 4 zijn er ook vier thema's plus bij elk thema een project. Vanaf groep 5 is er materiaal voor 24 themalessen en twaalf projectlessen. Voor leerlingen die moeite hebben met de leerstof is er een werkblad met lastige begrippen en per hoofdstuk een themakaart voor herhaling van de stof. Daarvoor kan ook de kwismeester (vanaf groep 5) gebruikt worden, waarmee leerlingen in tweetallen de behandelde lesstof in vraag en antwoord doornemen.

Het ICT gedeelte bestaat uit digibordsoftware en webopdrachten via de methodesite.


De Handleiding bevat de jaargroepinleiding en de lesbeschrijvingen. Per les is er een overzichtelijke dubbelpagina met achtergrondinformatie, leerdoelen, materiaaloverzichten en tips voor boeken en internetpagina's. De handleiding geeft veel voorbeelden van luistervragen en het bespreken van begrippen en lastige woorden.

Artikelnummer: 9789006660265
Reinders nummer: 0932923