Over Reinders

Do not delete this link

Meander - Lesboek groep 8

Meander is een aardrijkskunde  methode van uitgeverij Malmberg, jaar van uitgave is 2008. Meander wordt gebruikt in groep 5 t/m 8 van het basisonderwijs. Meander maakt kinderen betrokken door het gebruik van verhalen, illustraties, foto's en strips. Meander neemt als hoofdrolspeelster de leerlingen mee op avontuur en maakt door haar verhalen de lesstof extra betekenisvol. Meander differentieert naar tempo, niveau en leerstijl. Bij elke les in de werkboeken staan twee extra opdrachten voor de snellere leerling. De extra opdrachten hebben vaak een open karakter, waarvoor wat meer inzicht nodig is. Differentiatie naar leerstijl gebeurt voornamelijk met de bakkaarten. De bakkaarten kunnen ingezet worden naar eigen inzicht. De opdrachten zijn gemaakt volgens de meervoudige intelligentietheorie van Howard Gardner.

Het ICT gedeelte bestaat uit digibordsoftware en oefensoftware topografie. In de digibordsoftware vormt het lesproces van de leerkracht het uitgangspunt. Naast de pagina's uit het lesboek en de opdrachten uit het werkboek worden er animaties, videofragmenten en audiofragementen aangeboden. Met de oefensoftware topografie kan de topografie van een bepaalde les worden geoefend of getoetst.


De methode is wat betreft opbouw, structuur en didactiek vergelijkbaar met Brandaan voor het vak geschiedenis en Naut voor het vak natuur en techniek. Voor de groepen 3 en 4 zijn de drie afzonderlijke methodes gecombineerd tot één onder de titel 'Naut, Meander en Brandaan'. De onderwerpen sluiten aan bij de thema's in de hogere groepen.


Het lesboek is per jaargroep verdeeld in vijf thema's en elk thema bestaat uit 4 lessen.

Artikelnummer: 9789034545800
Reinders nummer: 0760232Aanverwante artikelen