Over Reinders

Do not delete this link

Wereldzaken - Software

Het digibord is het hart van de methode Wereldzaken. De les op het digibord wordt gebruikt voor een boeiende introductie, een heldere instructie met o.a. filmpjes en animaties en voor samen leren door de interactieve oefeningen en spelvormen in de klas te doen. Nadat met het digibord de introductie en instructie is gegeven, gaan leerlingen aan het werk op een laptop of pc. Wanneer de opdrachten worden besproken met de hele groep zien de leerlingen op het digibord om welke pagina het gaat. De leerlingen kunnen zelfstandig of in tweetallen de lessen doorwerken, op een laptop of pc, of in het papieren werkboekje. Het digitale werkboek is hetzelfde als de papieren versie, die keuze is aan de school.


Een compacte aardrijkskundemethode voor het digibord. Het kan 100 % digitaal via het digibord en digitaal werkboek of in combinatie met een papieren werkboek. De lessen bevatten veel visuele uitleg, oefeningen en spelvormen.


Kernmerken:

• compacte methode: 5 thema's van 3 lessen en 1 toetsles

• digitale tijdslijn om gebeurtenissen beter te kunnen plaatsen

• keuze 100 % digitaal of in combinatie met papieren werkboeken

• structurele aanpak conform kerndoelen en leerlijnen

• te integreren met andere zaakvakken (tijdzaken, Natuurzaken en actuele lessen van Nieuwe Zaken) maar ook als op zichzelf staande methode

• voor groep 3/4 11 thema's van 2 lessen, gekoppeld aan thema's van Veilig Leren Lezen


Voor de methode Wereldzaken is de volgende software beschikbaar:


• Digibordsoftware


Ga naar: Online Software bestellen


Tevens kunt u hier het prijsoverzicht bekijken.

Om een proeflicentie aan te vragen, kunt u contact opnemen met de afdeling verkoop binnendienst.

Artikelnummer: SL0092