Over Reinders

Do not delete this link

Argus Clou Aardrijkskunde - Lesboek groep 5

Dit is het lesboek voor groep 5 van methode Argus Clou Aardrijkskunde – Uitgeverij Malmberg.


Het lesboek biedt de lesstof bij alle lessen. Elk thema start met een authentieke bron als kennismaking. Alle teksten zijn overzichtelijk genummerd en komen overeen met de vragen in het werkboek. De afbeelding bij elk tekstblok visualiseert de begeleidende tekst.

Elke les eindigt met een overzicht van de door "Argus Clou" aangekruiste begrippen. Achterin het boek worden de samenvattingen en begrippen per thema weergegeven.


Meer lezen over de methode? Zie bijlagen en links.

Artikelnummer: 9789034570086
Reinders nummer: 0760271Aanverwante artikelen