Over Reinders

Do not delete this link

Argus Clou Geschiedenis - Lesboek groep 6

Dit is het lesboek voor groep 6 van methode Argus Clou Geschiedenis – Uitgeverij Malmberg.


Elk thema start met een authentieke bron als kennismaking. Alle teksten zijn overzichtelijk genummerd en komen overeen met de vragen in het werkboek. De afbeelding bij elk tekstblok visualiseert de begeleidende tekst. Elke les eindigt met een overzicht van de door "Argus Clou" aangekruiste begrippen. Achterin het boek worden de samenvattingen en begrippen per thema weergegeven.


Meer lezen over de methode? Zie bijlagen en links.

Artikelnummer: 9789034570345
Reinders nummer: 0638081Aanverwante artikelen