Over Reinders

Do not delete this link

Argus Clou Geschiedenis - Werkboek groep 3, set à 5

Dit is het werkboek voor groep 3 van methode Argus Clou Geschiedenis – Uitgeverij Malmberg.


Het werkboek biedt de verwerking bij de lessen. De opdrachtblokjes in het werkboek zien er hetzelfde uit als de lesblokjes in het lesboek en biedt het kind overzicht. De c-vragen zijn verdiepende vragen voor tempo-differentiatie. Les 3 en 5 zijn speciale lessen. In les 3 verwerken de kinderen de lesstof door het oplossen van een mysterie. Dit kan op 2 manieren worden verwerkt, met de puzzelroute of creatieve route. In les 5 worden de leerdoelen van het thema herhaald met behulp van een grote kijkplaat. De kinderen kunnen die verwerken via de kijkroute of via de creatieve route.


Meer lezen over de methode? Zie bijlagen en links.

Artikelnummer: 9789034570246
Reinders nummer: 0638052