Over Reinders

Do not delete this link

Looqin - Software

Looqin PO biedt een procesgericht kindvolgsysteem. De gegevens zijn hierbij niet alleen maar resultaten, maar geven richting aan optimaal handelen door leraren in hun groep. Niet het indiviuele kind, maar de groep vormt het eerste uitgangspunt. De leraar focust eerst op de hele groep (spoor 1) en daarna op het individu (spoor 2).

Spoor 1 brengt welbevinden, betrokkenheid, competenties en prestaties van alle kinderen in beeld. Deze groepsgegevens vormen het eerste uitgangspunt voor actie van de leraar om de leeromgeving te optimaliseren. Looqin PO heeft een grote database met interventies: ideën en acties die leraren helpen om de betrokkenheid en het welbevinden van kinderen te verhogen. Alleen kinderen die echt extra aandacht nodig hebben, worden op spoor 2 specifieker in beeld gebracht. Hierbij wordt er vooral gefocust op de sterke kanten van een kind, de stimulerende factoren.

Looqin PO bevat interventies bij de volgende betrokkenheidsverhogende factoren:

- een positief klasklimaat

- voortbouwen op mogelijkheden

- ruimte voor leerlinginitiatief

- samen leren

- werkelijkheidsnabijheid

- activiteit

- expressie

- leerkrachtstijl

Naast het beeld dat de leerkracht van de leerlingen heeft, is het van belang ook zicht te hebben op de eigen beleving van leerlingen. In de zelfscreening krijgt elke leerling vragen voorgelegd over hoe hij naar zichzelf kijkt. Deze input van de leerlingen, geeft de leerkracht veel informatie. Het kan de basis zijn voor een verdiepend gesprek met een kind en geeft feedback over de leeromgeving en de manier van lesgeven. De volgende vier gebieden worden digitaal bevraagd:

- welbevinden (algemeen en in verschillende situaties)

- betrokkenheid (algemeen en in verschillende situaties)

- sociale veiligheid en pesten

- competentiebeleving (hoe goed ben ik in verschillende vakken)

Deze licentie betreft een prijs per leerling.


Onder het tabblad 'Bijlagen en links' kun je de software aanvragen. De adviseur neemt vervolgens contact op om de volledige bestelling af te stemmen.


Om een proeflicentie aan te vragen, kun je contact opnemen met de afdeling verkoop binnendienst.

Artikelnummer: SL0048