Over Reinders

Do not delete this link

KIJK! - groep 3-4 leerlingenboekje 3-4

In KIJK! 3-4 wordt gewerkt met ontwikkelingslijnen en leerlijnen. Beiden zijn een voortzetting van de ontwikkelingslijnen in KIJK! 1-2. Elke leer- en ontwikkelingslijn is opgedeeld in fasen of mijlpalen. Per fase wordt een omschrijving gegeven van wat het kind zich normaal gesproken in die periode aan inzichten, kennis en vaardigheden eigen maakt. De leerlijnen zijn direct gekoppeld aan het methodisch gebonden onderwijs in groep 3 en 4. Bij het werken met KIJK! geeft de leraar, op basis van zijn professionele observatie en beschikbare toetsgegevens, per aspect aan in welke ontwikkelingsfase het individuele kind zich bevindt. In samenhang met de basiskenmerken van het kind, de betrokkenheid en eventuele risicofactoren ontstaat een compleet beeld van de ontwikkeling. Aan de hand hiervan kan de leraar de juiste keuzes maken op pedagogisch, didactisch en organisatorisch gebied. KIJK! biedt meerdere gebruiksmogelijkheden. Behalve een volgsysteem en een instrument voor signalering op individueel niveau is het ook een instrument voor signalering op groepsniveau. Bovendien is het een goed hulpmiddel bij het voeren van gesprekken met ouders.

Artikelnummer: 9789074233453
Reinders nummer: 2013140