Over Reinders

Do not delete this link

KIJK! - groep 1-2 leerlingboekje

Het KIJK! observatie- en registratiemodel is een praktisch hulpmiddel voor het gestructureerd observeren en registreren van de ontwikkeling bij jonge kinderen uit groep 1 en 2 van de basisschool en aanvangsgroepen in het speciaal basisonderwijs. Dit gebeurt met ontwikkelingslijnen die gebaseerd zijn op ervaringen uit de praktijk en wetenschappelijk onderzoek. Bij het invullen geeft de leraar, op basis van zijn professionele observatie, per ontwikkelingsaspect aan in welke ontwikkelingsfase het individuele kind zich bevindt. In samenhang met de basiskenmerken van het kind, de betrokkenheid en eventuele risicofactoren ontstaat een compleet beeld van de ontwikkeling. Aan de hand hiervan kan de leraar de juiste, keuzes maken op pedagogisch, didactisch en organisatorisch gebied. Er is gezorgd voor een vloeiende overgang tussen KIJK! Groep 1-2 en KIJK! Groep 3-4.


Het leerlingboekje is een praktisch hulpmiddel voor de registratie van observatiegegevens voor de langere termijn.


Artikelnummer: 9789461182494
Reinders nummer: 2013124