Over Reinders

Do not delete this link

KIJK! - Kies doe voor kleuters

Kijk Kies Doe voor kleuters is een geheel vernieuwde uitgave van KIJK! & Doe. Het is een krachtig hulpmiddel voor leraren die een doelgericht, beredeneerd onderwijsaanbod willen samenstellen voor hun groep. Als leraar heeft u hoge verwachtingen van kinderen en stelt u haalbare doelen. U kunt daarbij gebruikmaken van de tussendoelen die bij de leerlijnen van Kijk Kies Doe voor kleuters zijn opgenomen. Met behulp van Kijk Kies Doe richt u zich met uw aanbod op het ontwikkelingsniveau, de onderwijsbehoeften én de talenten van de kinderen in uw groep. Kijk Kies Doe biedt u een ruime keuze aan concrete activiteiten om uw doelen te realiseren en de kinderen een stap verder te brengen in hun ontwikkeling. Kijken naar kinderen is het uitgangspunt: u maakt op basis van wat u waarneemt keuzen voor het onderwijsaanbod. De cyclus Waarnemen, Begrijpen, Plannen en Realiseren van Handelingsgericht werken, vormt hierbij de basis. Kijk Kies Doe daagt u uit om uw leerkrachtvaardigheden te versterken. Met de toepassing van op research gebaseerde strategieën in de lessen, stimuleert u doelbewust het optimaal ontwikkelen en leren van de kinderen!


Artikelnummer: 9789461180216
Reinders nummer: 2013122