Over Reinders

Do not delete this link

Real Life Rekenen - Sport werkboek groep 6, set à 5

Wat is Real Life Rekenen?

“Wie gaat er harder, de wereldkampioen sprint op de 100 meter, of een auto die in de binnenstad rijdt?”, “Hoeveel mB kost het je om een youtubefilmpje op je mobiele telefoon te bekijken?”, en “Hoeveel suiker zit er eigenlijk in frisdrank?” Deze, en nog veel meer eigentijdse redactiesommen komen aan bod in Real Life Rekenen.

Met Real Life Rekenen ervaren de kinderen dat rekenen niet een op zichzelf staande activiteit is. Rekenen pas je in de dagelijkse praktijk toe – ook daar waar je het misschien niet zou verwachten. Real Life Rekenen traint kinderen om ‘rekenproblemen’ op een heldere en gestructureerde wijze op te lossen. Uw leerlingen kunnen hun rekenkennis effectief toepassen in het dagelijks leven. De materialen sluiten dan ook helemaal aan bij de belevingswereld van kinderen in de bovenbouw. Daarmee bereidt Real Life Rekenen leerlingen tevens optimaal voor op de overstap naar het voortgezet onderwijs.


Opbrengstgericht rekenen

Real Life Rekenen is functioneel en zeer toepassingsgericht. Daarmee sluit het volledig aan bij de uitgangspunten van het opbrengstgericht werken in het basisonderwijs. Kinderen leren om binnen diverse contexten rekenproblemen op te lossen. Dat doen ze volgens een gestandaardiseerde aanpak. U kunt uw leerlingen dus extra laten oefenen met ‘modernere’ redactiesommen en tegelijkertijd hun aanpakgedrag trainen. Hiermee speelt u ook in op de toenemende aandacht voor het toepassen van rekenvaardigheden en de aansluitingsproblemen tussen primair onderwijs en het voortgezet onderwijs.


Hoe is Real Life Rekenen opgebouwd

Real Life Rekenen bestaat uit vijf boekjes per leerjaar, voor groep 6 t/m 8. De reeks is sterk visueel uitgevoerd, met veel foto’s. Als de leerlingen een boekje openslaan is het onmiddellijk duidelijk binnen welk vakgebied ze gaan rekenen.

In ieder boekje komen de volgende rekendomeinen aan bod:

- getallen en bewerkingen

- verhoudingen

- meten en meetkunde

- verbanden.

De mate waarin de leerlingen met de domeinen aan de slag gaan, verschilt per vakgebied. Bij kunst ligt er bijvoorbeeld een groter accent op meetkunde, bij maatschappijvakken zijn verbanden juist relevanter en bij een vak als biologie (exact) is er vooral aandacht voor grote en heel kleine getallen. Bij de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs maken leerlingen de overstap van de domeinspecifieke opbouw van de leerstof naar de toepassing van rekenkennis in samenhang (op niveau 1F en 1S).


Materiaal:

Voor de leerlingen:

5 werkboeken per leerjaar voor groep 6 t/m 8


Voor de leerkracht:

5 antwoordenboeken per leerjaar voor groep 6 t/m 8


Real Life Rekenen in het kort

- traint het probleemoplossend vermogen van kinderen

- biedt (online) ondersteuning

- volledig zelfstandig te maken en goed inzetbaar voor samenwerkend leren

- sluit aan  bij de referentieniveaus (1F en 1S) van de commissie Meijerink

- bereidt leerlingen optimaal voor op de overstap naar het voortgezet onderwijs

- sluit aan bij alle rekenmethoden

Artikelnummer: 9789048711109
Reinders nummer: 0525310Aanverwante artikelen