Over Reinders

Do not delete this link

Wereld in getallen 4e versie - Antwoordenboek A groep 3

Wereld in getallen is een methode van uitgeverij Malmberg, jaar van uitgave is 2009. Het is een rekenmethode voor groep 1 t/m 8. De methode is opgebouwd via de dakpanconstructie; oriëntatie, begripsvorming, oefenen en automatiseren. Elke les heeft dezelfde opbouw; eerste helft is instructie en tweede helft werken de leerlingen zelfstandig. Elk blok wordt afgerond met een toets, die bestaat uit 3 onderdelen; minimumtoets, projecttoets en basistoets. De weektaak is gericht op 3 niveaus (minimum-basis-plus) evenals het oefensoftware. Voor rekenzwakke leerlingen is er het  bijwerkboek met één oplossingsstrategie voor tijdens de verlengde instructie. Voor rekensterke leerlingen is er het pluswerkboek. Het rekenboek is een omkeerboek, aan de ene kant staan de pagina’s van het lesboek, aan de andere kant staan de pagina’s van het takenboek. Het ICT gedeelte bestaat uit digibordsoftware, oefensoftware, toetssoftware en registratiesoftware.

Artikelnummer: 9789034546500
Reinders nummer: 0578109