Over Reinders

Do not delete this link

NatuNiek - Leerlingenboek groep 4

NatuNiek is een methode van uitgeverij Thieme Meulenhoff, jaar van uitgave is 2007. De methode biedt een doorgaande lijn van groep 3 tot en met 8 en is concentrisch opgebouwd rond vier natuur- en vier techniekthema's. De methode biedt voor groep 3 lesmateriaal voor vier thema's. In groep 4 zijn er ook vier thema's plus bij elk thema een project. Vanaf groep 5 is er materiaal voor 24 themalessen en twaalf projectlessen. Voor leerlingen die moeite hebben met de leerstof is er een werkblad met lastige begrippen en per hoofdstuk een themakaart voor herhaling van de stof. Daarvoor kan ook de kwismeester (vanaf groep 5) gebruikt worden, waarmee leerlingen in tweetallen de behandelde lesstof in vraag en antwoord doornemen.

Het ICT gedeelte bestaat uit digibordsoftware en webopdrachten via de methodesite.


De leerlingen werken vanaf groep 4 met een Leerlingenboek. Elk thema begint met een korte introductie en een vooruitblik op de lesstof. De lessen zijn opgebouwd volgens een vaste structuur en ondersteunen zo het leerproces. In het leerlingenboek zijn steeds duidelijke verwijzingen opgenomen naar andere materialen van NatuNiek. Vanaf groep 5 wordt elk hoofdstuk afgesloten met een samenvatting.

Artikelnummer: 9789006660029
Reinders nummer: 0932912