Over Reinders

Do not delete this link

Wijzer door de natuur en techniek - Leerlingenboek groep 6

Wijzer door natuur en techniek is een methode van Noordhoff Uitgevers, jaar van uitgave is 2009. Het is een methode voor natuur en techniek voor groep 5 t/m 8 van het basisonderwijs. De leerstof wordt aangeboden op drie gebieden: de levende natuur, de niet-levende natuur en de toepassing daarvan: techniek. De kinderen maken kennis met al deze aspecten. De verhouding tussen biologie en techniek is precies gelijk. De leerstof bestaat voor een groot deel uit oriëntatiekennis: een begrippenkader dat de leerling in staat stelt biologische, natuurkundige en technische verschijnselen te plaatsen en begrippen te vullen. Essentieel zijn de sleutelbegrippen: algemene, niet aan tijd gebonden termen, die zich onderscheiden van specifieke begrippen en namen. Ze worden in elke les aangebracht, getoetst en regelmatig herhaald. Als aanvulling op Wijzer door de wereld kan ‘Kleine Wijzer’ voor groep 1-2 gebruikt worden en ‘Wijzer’ voor groep 3-4. In ‘Kleine Wijzer’ en ‘Wijzer’ is een combinatie gemaakt van aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek.

Het ICT gedeelte van Wijzer natuur en techniek bestaat uit software voor het digibord.


Het leerlingenboek voor groep 6 bevat vijf hoofdstukken met aansprekende teksten en functionele illustraties, die soms tekstvervangend zijn. De teksten zijn afwisselend verhalend en zakelijk.

Artikelnummer: 9789001302535
Reinders nummer: 0918553Aanverwante artikelen