Over Reinders

Do not delete this link

Z-Spelling groep 7-8 - Werkwoordspelling werkboek 2 - Stenvert

Dit is deel 2 van een tweedelige serie Werkwoordspelling voor leerlingen uit groep 7 en 8. In dit Z-oefenboekje oefenen leerlingen op verrassende wijze met werkwoordspelling. In de vorm van moppen, raadsels en doordenkers komen bijvoorbeeld de tegenwoordige tijd, verleden tijd, voltooid deelwoord of gemengde tijden, aan de orde. Iedere ‘tijd’ wordt ingeleid met een stukje theorie.


De volgende leerdoelen komen in dit deel aan bod:

- Ik kan het onderwerp en de persoonsvorm vinden in een zin.

- Ik kan zinnen met sterke en zwakke werkwoorden omzetten naar de verleden tijd.

- Ik kan voltooid deelwoorden waarbij de stam eindigt op -d of -t vervoegen en spellen.

- Ik kan voltooid deelwoorden die bijvoeglijk gebruikt worden vervoegen en spellen.Dit is de vernieuwde editie van:

9789026231940  Stenvert 7-8 Taal Werkwoordspelling 2 WB (5ex)

Artikelnummer: 978900526061
Reinders nummer: 0526061