Over Reinders

Do not delete this link

Blokboek spelkwartier B - Set à 5 stuks

SPEELkwartier? Er staat toch echt SPELkwartier! Het is dus belangrijk om woorden goed te schrijven. Want het staat niet alleen slordig als een woord fout geschreven is, ook de betekenis kan anders worden. Als iemand vraagt of je mee gaat spelen ga je toch iets anders doen dan spellen…

Goed spellen is wat in de Blokboeken Spelkwartier geoefend wordt, een kwartier per keer is al voldoende. En dankzij de gevarieerde oefeningen met leuke illustraties, leren de kinderen op speelse wijze de spellingsproblemen op te lossen.


Spelkwartier kan naast de reguliere lesmethode ingezet worden. Deel A is vanaf midden groep 3 in te zetten en Deel E loopt door tot midden groep 8.

In de Blokboeken worden twaalf verschillende spellingscategorieën behandeld die bij het niveau van de kinderen passen. Achterin elk boek is een overzicht toegevoegd waarmee snel bekeken kan worden welke categorieën per deel voor komen.

Per categorie zijn twee bladzijden met gevarieerde oefeningen.  Doordat de categorieën een aantal maal per deel  herhaald worden, leren de kinderen de spellingsproblemen in de loop van het jaar op te lossen. Na elke vier categorieën wordt er een toets gemaakt met daarbij een speelse activiteit: een puzzel, een kleurplaat of een verhaal schrijven. Per toets kunnen de kinderen achterin het werkboek aangeven hoe ze deze gemaakt hebben. Met nog twee extra bladzijden herhalingsoefeningen wordt elk blok afgesloten. Alle oefeningen kunnen op school of thuis geheel zelfstandig gemaakt worden.


Blokboek Spelkwartier B

Spelkwartier B is geschikt voor groep 4 & 5. Eerst worden er een groot aantal categorieën herhaald die in deel A aan bod zijn geweest. Daarnaast komen bijvoorbeeld de automatiseringscategorieën als  -ei- &  -ij- en -au-  & -ou- aan de orde. Verder worden er veel oefeningen aangeboden waarbij de lange en korte klanken een rol spelen, zoals bij de open & gesloten lettergreepwoorden.

In dit deel staan illustraties die de woorden verduidelijken, maar ook oefeningen waarbij de woorden in de illustraties verbogen zitten en het aan de kinderen is om deze te herkennen.

Artikelnummer: 9789060523261
Reinders nummer: 0219018