Over Reinders

Do not delete this link

Taal Actief Spelling 4 - Map speciale spellingbegeleiding groep 8

Als kinderen een bepaalde spellingcategorie of het hele spellingaanbod op het minimumniveau

onvoldoende beheersen, kunt u gebruikmaken van de map speciale spellingbegeleiding. Deze map sluit aan op de didactiek van Taal actief en volgt de lijn van het

reguliere lesprogramma. De map speciale spellingbegeleiding biedt twee leerroutes:

1 Pre-teachingsroute: voor kinderen die extra instructie en oefenmateriaal nodig hebben om het

reguliere programma te kunnen volgen. 2 Individuele leerroute: voor kinderen voor wie het

minimumniveau ondanks extra instructie en inoefening nog te hoog is.


Artikelnummer: 9789034568991
Reinders nummer: 0494645Aanverwante artikelen