Over Reinders

Do not delete this link

Taal Actief Spelling 4 - Handleiding groep 5

Dit is de handleiding voor groep 5 van methode Taal Actief Spelling 4 – Uitgeverij Malmberg.


De map bestaat uit losse katernen per thema. Het start met de algemene handleiding, waarin bijvoorbeeld didactiek, organisatie, opbrengst gericht werken en snel zicht op de leerlijn van de groep is opgenomen. Daarna volgen de themakaternen. Naast de afdruk van het leerling materiaal staan de didactische en organisatorische aanwijzingen weergegeven. Vervolgens zitten achterin de map de leerlijnen, registratiebladen, extra oefenstof en dictees (kopieerbladen) opgenomen.


Via de digibordsoftware zijn de lesbeschrijvingen ook digitaal te benaderen.


Meer lezen over de methode? Zie bijlagen en links.


Artikelnummer: 9789034568564
Reinders nummer: 0494530Aanverwante artikelen