Over Reinders

Do not delete this link

Estafette 1 - Gebruikswijzer

Estafette 2 is een methode van uitgeverij Zwijsen, jaar van uitgave is 2009. Het is een methode voor voortgezet technisch lezen voor de groepen 4 t/m 8 van het basisonderwijs. Estafette 2 werkt met dezelfde opbouw als Veilig Leren Lezen en kent een aanpak voor risicolezers, methodevolgers en snelle lezers. De methode differentieert convergent, maar divergent is ook mogelijk. Naast leermaterialen voor groep 4 t/m 6 biedt Estafette 2 ook materiaal voor groep 7 en 8, waarbij het gaat om onderhoud, maar ook om leesontwikkeling en leesmotivatie. Met Vloeiend & Vlot kunnen de kinderen zelfstandig of met begeleiding van de leerkracht oefenen met een specifiek leesprobleem.

Het ICT-gedeelte bestaat uit een leerkrachtassistent voor het digibord en een toetssite.


De uitgave bevat belangrijke informatie voor het werken met Estafette. De informatie die u in de Gebruikwijzer aantreft, heeft betrekking op de methode als geheel en is niet zozeer gekoppeld aan één specifieke jaargroep. Het is dus informatie die belangrijk is voor elke leerkracht die werkt met Estafette.

Artikelnummer: 9789048702305
Reinders nummer: 0210184