Over Reinders

Do not delete this link

Topklassers - Vreemde talen Duits dl 3 à 5

Topklassers is bedoeld voor de betere leerlingen van de bovenbouw van het basisonderwijs.
Voor al deze leerlingen geldt dat zij een behoorlijke mate van zelfstandigheid moeten bezitten. Met Topklassers kan zowel individueel als met een groep(je) gewerkt worden. Hierbij wordt een beroep gedaan op het analytisch, creatief en praktisch denkvermogen van de leerlingen. Topklassers biedt verbreding en verdieping aan in voor kinderen aantrekkelijke en uitdagende vakgebieden.
Topklassers zal vier domeinen bestrijken:
Vreemde talen : vijf deeltjes met aandacht voor Spaans, Frans, Duits, Italiaans en Turks (of een Scandinavische taal)
Rekenen/Wiskunde : vijf deeltjes met o.a. aandacht voor negatieve getallen, assenstelsels, omtrek, oppervlakte, kwadraten, grafieken, formules, parallellogram, worteltrekken, kansberekenen, machten, reeksen, stelling van Pythagoras, ruimtelijk tekenen, kaarttruc, cirkels en het getal p, sudoku
Wetenschap : vijf deeltjes met aandacht voor sterrenkunde, natuurverschijnselen, natuurkunde, scheikunde en biologie
Cultuur als verzamelnaam voor kunst, geschiedenis, religie, maatschappelijke stromingen: vijf deeltjes met aandacht voor de tien tijdperken (Commissie De Rooij).
De werkboekjes Topklassers onderscheiden zich door een duidelijk gestructureerde aanpak, waarmee kinderen zeer zelfstandig aan de slag kunnen. Door te werken in overzichtelijke lesblokken, welke gevolgd worden door toetsen, ontstaat een duidelijk overzicht van de gemaakte vorderingen. Deze vorderingen kunnen worden genoteerd in een persoonlijk portfolio, waarmee kinderen aan kunnen tonen, zowel aan ouders/verzorgers als aan docenten in het VO, welke extra vaardigheden/kennis ze zich op de basisschool hebben eigen gemaakt.

Artikelnummer: 9789026242014
Reinders nummer: 2014266