Over Reinders

Do not delete this link

Grip op lezen - Werkboek groep 7, set à 5

Grip op lezen is een compacte methode voor begrijpend en studerend lezen voor groep 4 t/m 8 waarmee in 1 les per week alle kerndoelen voor begrijpend lezen worden gehaald en die aansluit bij de nieuwe referentieniveaus. De kinderen leren begrijpend lezen aan de hand van de zogenaamde 7 evidence-based leesstrategieën. Bij Grip op lezen wordt gebruikgemaakt van modeling, ook bevat de methode concrete aanwijzingen om de opgedane kennis ook in andere lessen en situaties te gebruiken.

Artikelnummer: 9789034573889
Reinders nummer: 0230432Aanverwante artikelen