Over Reinders

Do not delete this link

Goed Gelezen BSL 2e versie - Toetsboekje groep 5 set à 5 ( op=op )

Goed Gelezen! is een methode van uitgeverij Malmberg, jaar van uitgave is 2005. Goed gelezen! is een herziene versie van de gelijknamige methode voor begrijpend en studerend lezen voor de groepen 4 tot en met 8. In de methode wordt aandacht besteed aan het ontwikkelen van leesstrategieën: de kinderen leren elke soort tekst te overzien en te duiden volgens een vast patroon, dat in de methode is weergegeven in een stappenmodel. Tijdens de tweede les worden bakkaarten gebruikt op 3 niveaus. Na de toets kan er gebruik gemaakt worden van remediëring of verrijking. Het ICT gedeelte bestaat uit een oefenprogramma, er kan digitaal getoetst worden en voor het digibord kan er gebruik gemaakt worden van digibordlessen of digibordboeken. Digibordlessen zijn een digitale versie van de lesboeken, verrijkt met animaties en methodespecifieke zaken. Digibordboeken zijn digitale bladerversies van de les- en werkboeken.


Dit is het toetsboekje van groep 5.

Artikelnummer: 9789034515162
Reinders nummer: 0230651