Over Reinders

Do not delete this link

Lezen in beeld - Lesboek B groep 5

Lezen in beeld is een methode voor begrijpend en studerend lezen van uitgeverij Zwijsen, jaar van uitgave is 2009. Lezen in beeld wordt gebruikt in groep 4 t/m 8 van het basisonderwijs. De instructie, uitleg en toelichting staat in het leerlingenmateriaal wat het zelfstandig leren bevordert. De methode kan ook gebruikt worden voor begeleid en samenwerkend leren en is geënt op actief lezen, op teksten lezen, de inhoud begrijpen en direct toepassen. De methode combineert verhalende en niet-verhalende teksten. Leesstudio kan als tweede les in de week ingezet worden. Leesstudio bestaat uit een doos met kaarten, een website met actuele leestaken, een leeswerkmap en een digitale meelezer. Elke week kunnen leerlingen aan de slag met actuele teksten. Het ICT gedeelte bestaat uit de Leerkrachtassistent, Leesstudio met actuele teksten en Software woordenschat.


In lesboek b zijn de lessen 1 tot en met 3 van ieder blok opgenomen. De opdrachten in het lesboek verwerken de leerlingen in een schrift. Dat zijn enerzijds korte, inleidende opdrachten, die meestal beantwoord worden door een woord of een letter op te schrijven. Anderzijds is dat een productieve opdracht, een verwerkingsopdracht met een open karakter, die aan het eind van iedere les is opgenomen. De meeste verwerkingsopdrachten staan in het werkboek.

Artikelnummer: 9789048700998
Reinders nummer: 0210314Aanverwante artikelen