Over Reinders

Do not delete this link

Lezen in beeld - Werkboek A set à 5 groep 4

Lezen in beeld is een methode voor begrijpend en studerend lezen van uitgeverij Zwijsen, jaar van uitgave is 2009. Lezen in beeld wordt gebruikt in groep 4 t/m 8 van het basisonderwijs. De instructie, uitleg en toelichting staat in het leerlingenmateriaal wat het zelfstandig leren bevordert. De methode kan ook gebruikt worden voor begeleid en samenwerkend leren en is geënt op actief lezen, op teksten lezen, de inhoud begrijpen en direct toepassen. De methode combineert verhalende en niet-verhalende teksten. Leesstudio kan als tweede les in de week ingezet worden. Leesstudio bestaat uit een doos met kaarten, een website met actuele leestaken, een leeswerkmap en een digitale meelezer. Elke week kunnen leerlingen aan de slag met actuele teksten. Het ICT gedeelte bestaat uit de Leerkrachtassistent, Leesstudio met actuele teksten en Software woordenschat.


In het werkboek zijn de lessen 1 tot en met 4 van ieder blok opgenomen. Iedere les staat op vier pagina’s. Op de eerste pagina staan opdrachten rond vijf woorden die in de teksten van de les voorkomen (woordenschatuitbreiding). Op de tweede pagina staan enkele inleidende opdrachten en uitleg van een leesvaardigheid. Die uitleg wordt op de derde en vierde pagina verwerkt. Aan het einde van iedere les staat een productieve opdracht, een verwerkingsopdracht met een open karakter, opgenomen. De les wordt steeds afgesloten met een terugkijkopdracht.

Artikelnummer: 9789048705764
Reinders nummer: 0210302Aanverwante artikelen