Over Reinders

Do not delete this link

Uit de kunst Nieuw - Groepsboek groep 4

Uit de kunst is een methode voor tekenen en handvaardigheid (incl.  textiele werkvormen), van uitgeverij Delubas, jaar van uitgave is 2008. Uit de kunst heeft materiaal voor groep 1 t/m 8 van het basisonderwijs. De methode bestaat voor groep 1-2 en elk volgend leerjaar uit een groepsboek en een ideeënboek. De methode is thematisch van opzet. Ieder leerjaar staan de volgende acht wereldoriënterende thema's centraal: mensen, eten, letters en tekens, de natuur, dieren, reizen, spelen, wonen. Bij de lessen worden de grote kijkplaten (in kleur) uit de groepsboeken aan de klas getoond. Het groepsboek kan daartoe worden neergezet. Deze lessen vormen het basisprogramma van de methode en kunnen in een willekeurige volgorde worden gegeven. Het ideeënboek is een bronnenboek waarin voor elk thema 2 lessen voor tekenen en 2 voor handvaardigheid zijn uitgewerkt met aanvullende lessuggesties, verhaaltjes en gedichten voorzien van opdrachten. De omslagen zijn vernieuwd en steviger. Er wordt ook gewerkt aan een uitbreiding voor muziek, dans en drama. Het ICT gedeelte bestaat uit digibordsoftware.


Dit is het groepsboek van de methode Uit de kunst. Voor elk leerjaar is een groepsboek ontwikkeld. Het groepsboek bevat vier uitgewerkte lessen voor tekenen en vier uitgewerkte lessen voor handvaardigheid. In deze lessen worden in aansluiting bij de kerndoelen de reflectieve en productieve leerinhouden voor tekenen en handvaardigheid en  techniek aangeboden. Deze lessen vormen het basisprogramma van de methode.

Artikelnummer: 9789053000601
Reinders nummer: 1529024Aanverwante artikelen