Over Reinders

Do not delete this link

Veilig Leren Lezen 2 - Alternatief anker 5 LB zon

Veilig leren lezen, 2e Maan versie, is een methode van uitgeverij Zwijsen, jaar van uitgave is 2003. Veilig leren lezen is een methode voor aanvankelijk lees- en taalonderwijs met een geïntegreerde woordenschatlijn. Met Veilig leren lezen kunnen kinderen snel leren lezen met de letters die ze hebben geleerd. Er is veel aandacht voor het automatiseren van de letterkennis en het stimuleren van vloeiend lezen. Veilig leren lezen werkt met 12 thematische kernen die telkens op dezelfde manier zijn opgebouwd. Binnen de groep wordt gewerkt met de maangroep (starten met lezen) en de zon-groep (kunnen lezen). De maangroep is verdeeld in 2 varianten,  de sterkinderen (risicolezers) en de raketkinderen (snel door lesstof). Er is veel aandacht voor automatiseren. Het ICT gedeelte bestaat uit leerlingensoftware, digitaal schoolbordsoftware en toetssoftware.


Gebruikers vinden het huidige anker 5 (sprookjes) niet altijd goed uitkomen in de tijd van het jaar. U kunt er voor kiezen om met het alternatieve anker 'Verhalen en vertellingen' te gaan werken. De leesboekjes zon zijn bestemd voor de kinderen die bij de start van groep 3 al klankzuivere woorden van het type medeklinker-klinker-medeklinker correct en vlot kunnen lezen of die op niveau AVI 1 of hoger lezen. Bij elke kern is een leesboekje zon beschikbaar. De eerste zes boekjes bestaan uit 16 pagina’s. In de methode noemen we deze kinderen ‘zonkinderen’. De zonkinderen doen mee met de thema- en taalactiviteiten van de hele groep.

Artikelnummer: 9789027670182
Reinders nummer: 0231164Aanverwante artikelen