Over Reinders

Do not delete this link

Veilig Leren Lezen 2 - Alternatief anker 5 LB maan

Veilig leren lezen, 2e Maan versie, is een methode van uitgeverij Zwijsen, jaar van uitgave is 2003. Veilig leren lezen is een methode voor aanvankelijk lees- en taalonderwijs met een geïntegreerde woordenschatlijn. Met Veilig leren lezen kunnen kinderen snel leren lezen met de letters die ze hebben geleerd. Er is veel aandacht voor het automatiseren van de letterkennis en het stimuleren van vloeiend lezen. Veilig leren lezen werkt met 12 thematische kernen die telkens op dezelfde manier zijn opgebouwd. Binnen de groep wordt gewerkt met de maangroep (starten met lezen) en de zon-groep (kunnen lezen). De maangroep is verdeeld in 2 varianten,  de sterkinderen (risicolezers) en de raketkinderen (snel door lesstof). Er is veel aandacht voor automatiseren. Het ICT gedeelte bestaat uit leerlingensoftware, digitaal schoolbordsoftware en toetssoftware.


Gebruikers vinden het huidige anker 5 (sprookjes) niet altijd goed uitkomen in de tijd van het jaar. U kunt er voor kiezen om met het alternatieve anker 'Verhalen en vertellingen' te gaan werken. De leesboekjes 1 tot en met 6 bestaan uit 16 pagina's. Elk boekje hoort bij een bepaalde kern en sluit aan bij het thema daarvan.

In de leesboekjes staan;

• oefeningen voor het toepassen van de leesstof (letterkennis, woordrijtjes en teksten);

• verhaalplaten en een strip bij het ankerverhaal voor mondelinge taalactiviteiten;

• controletaken waarmee u de vorderingen van uw leerlingen kunt vaststellen (alleen in leesboekje maan 1 tot en met 5).

Artikelnummer: 9789027670175
Reinders nummer: 0231163Aanverwante artikelen