Over Reinders

Do not delete this link

Veilig Leren Lezen 2 + 3 - Kartonnen naamkaartjes à 80 st

Veilig leren lezen, 2e Maan versie, is een methode van uitgeverij Zwijsen, jaar van uitgave is 2003. Veilig leren lezen is een methode voor aanvankelijk lees- en taalonderwijs met een geïntegreerde woordenschatlijn. Met Veilig leren lezen kunnen kinderen snel leren lezen met de letters die ze hebben geleerd. Er is veel aandacht voor het automatiseren van de letterkennis en het stimuleren van vloeiend lezen. Veilig leren lezen werkt met 12 thematische kernen die telkens op dezelfde manier zijn opgebouwd. Binnen de groep wordt gewerkt met de maangroep (starten met lezen) en de zon-groep (kunnen lezen). De maangroep is verdeeld in 2 varianten,  de sterkinderen (risicolezers) en de raketkinderen (snel door lesstof). Er is veel aandacht voor automatiseren. Het ICT gedeelte bestaat uit leerlingensoftware, digitaal schoolbordsoftware en toetssoftware.


Het planbord is een instrument dat u ondersteunt bij de klassenorganisatie en de effectieve leestijd van de kinderen vergroot. Met het planbord kunt u uw werkinstructie kort houden en de zelfsturing van de kinderen vergroten. U gebruikt het bord tijdens de zelfstandige verwerking/begeleide instructie en het vervolgwerk.


Artikelnummer: 9789027654991
Reinders nummer: 0231156Aanverwante artikelen