Over Reinders

Do not delete this link

Veilig Leren Lezen 2 - Reuzenwerkbladen kern 7-12

Veilig leren lezen, 2e Maan versie, is een methode van uitgeverij Zwijsen, jaar van uitgave is 2003. Veilig leren lezen is een methode voor aanvankelijk lees- en taalonderwijs met een geïntegreerde woordenschatlijn. Met Veilig leren lezen kunnen kinderen snel leren lezen met de letters die ze hebben geleerd. Er is veel aandacht voor het automatiseren van de letterkennis en het stimuleren van vloeiend lezen. Veilig leren lezen werkt met 12 thematische kernen die telkens op dezelfde manier zijn opgebouwd. Binnen de groep wordt gewerkt met de maangroep (starten met lezen) en de zon-groep (kunnen lezen). De maangroep is verdeeld in 2 varianten,  de sterkinderen (risicolezers) en de raketkinderen (snel door lesstof). Er is veel aandacht voor automatiseren. Het ICT gedeelte bestaat uit leerlingensoftware, digitaal schoolbordsoftware en toetssoftware.


De reuzenbladen zijn verbruiksmateriaal voor de leerkracht. Ze zijn bedoeld als visuele ondersteuning bij de groepsinstructie over het gebruik van de diverse werkbladen in het werkboekje. Ook zijn ze uitermate geschikt voor de verlengde instructie en eventuele herhaling. Bij auditieve oefeningen geeft u aan de hand van het reuzenwerkblad aan welke woorden bij de plaatjes horen, zodat de kinderen deze eenduidig interpreteren. Ook kunt u met behulp van een reuzenwerkblad woorden presenteren die voor sommige kinderen onbekend kunnen zijn. Het gebruik van de werkbladen bevordert het zelfstandig werken in de werkboekjes, mede doordat u het gebruik van de pictogrammen erdoor aanleert.Artikelnummer: 9789027653697
Reinders nummer: 0231133Aanverwante artikelen