Over Reinders

Do not delete this link

Veilig Leren Lezen 2 - Veilig en vlot kern 1-3

Veilig leren lezen, 2e Maan versie, is een methode van uitgeverij Zwijsen, jaar van uitgave is 2003. Veilig leren lezen is een methode voor aanvankelijk lees- en taalonderwijs met een geïntegreerde woordenschatlijn. Met Veilig leren lezen kunnen kinderen snel leren lezen met de letters die ze hebben geleerd. Er is veel aandacht voor het automatiseren van de letterkennis en het stimuleren van vloeiend lezen. Veilig leren lezen werkt met 12 thematische kernen die telkens op dezelfde manier zijn opgebouwd. Binnen de groep wordt gewerkt met de maangroep (starten met lezen) en de zon-groep (kunnen lezen). De maangroep is verdeeld in 2 varianten,  de sterkinderen (risicolezers) en de raketkinderen (snel door lesstof). Er is veel aandacht voor automatiseren. Het ICT gedeelte bestaat uit leerlingensoftware, digitaal schoolbordsoftware en toetssoftware.


Veilig & vlot is een uitgave die voornamelijk gericht is op de automatisering van de woordherkenning en daarnaast de elementaire leeshandeling ondersteunt. De boekjes van Veilig & vlot bevatten zorgvuldig opgebouwde woordrijtjes (veilig), waarmee de kinderen zich zelfstandig trainen in het vlot lezen.


Artikelnummer: 9789027652379
Reinders nummer: 0231120Aanverwante artikelen