Over Reinders

Do not delete this link

Veilig Leren Lezen 2 - Antwoorden pakket zon 1 t/m 12

Veilig leren lezen, 2e Maan versie, is een methode van uitgeverij Zwijsen, jaar van uitgave is 2003. Veilig leren lezen is een methode voor aanvankelijk lees- en taalonderwijs met een geïntegreerde woordenschatlijn. Met Veilig leren lezen kunnen kinderen snel leren lezen met de letters die ze hebben geleerd. Er is veel aandacht voor het automatiseren van de letterkennis en het stimuleren van vloeiend lezen. Veilig leren lezen werkt met 12 thematische kernen die telkens op dezelfde manier zijn opgebouwd. Binnen de groep wordt gewerkt met de maangroep (starten met lezen) en de zon-groep (kunnen lezen). De maangroep is verdeeld in 2 varianten,  de sterkinderen (risicolezers) en de raketkinderen (snel door lesstof). Er is veel aandacht voor automatiseren. Het ICT gedeelte bestaat uit leerlingensoftware, digitaal schoolbordsoftware en toetssoftware.


Het antwoordenboekje zon bevat alle antwoorden bij de opdrachten uit het zonwerkboekje.


Met het antwoordenboekje zon kijken uw leerlingen hun werk zelf na; beantwoordt u snel de vragen van uw zonleerlingen en kunt u ook zelf snel de werkjes nakijken. De antwoordenboekjes zon bij kern 1 tot en met 12 worden in één pakket geleverd.


 


 


 

 

Artikelnummer: 9789027670564
Reinders nummer: 0231102Aanverwante artikelen