Over Reinders

Do not delete this link

Veilig Leren Lezen 2 - Leesboekje zon 10

Veilig leren lezen, 2e Maan versie, is een methode van uitgeverij Zwijsen, jaar van uitgave is 2003. Veilig leren lezen is een methode voor aanvankelijk lees- en taalonderwijs met een geïntegreerde woordenschatlijn. Met Veilig leren lezen kunnen kinderen snel leren lezen met de letters die ze hebben geleerd. Er is veel aandacht voor het automatiseren van de letterkennis en het stimuleren van vloeiend lezen. Veilig leren lezen werkt met 12 thematische kernen die telkens op dezelfde manier zijn opgebouwd. Binnen de groep wordt gewerkt met de maangroep (starten met lezen) en de zon-groep (kunnen lezen). De maangroep is verdeeld in 2 varianten,  de sterkinderen (risicolezers) en de raketkinderen (snel door lesstof). Er is veel aandacht voor automatiseren. Het ICT gedeelte bestaat uit leerlingensoftware, digitaal schoolbordsoftware en toetssoftware.


De leesboekjes zon zijn bestemd voor de kinderen die bij de start van groep 3 al klankzuivere woorden van het type medeklinker-klinker-medeklinker correct en vlot kunnen lezen of die op niveau AVI 1 of hoger lezen. Bij elke kern is een leesboekje zon beschikbaar. De lijn van de leesboekjes kern 1 tot en met 6 wordt doorgetrokken in kern 7 tot en met 12. De zonkinderen doen mee met de thema- en taalactiviteiten van de hele groep. Daarnaast hebben de leesboekjes zon van kern 7, 9, 10 en 12 een directe relatie met de ankerverhalen en zijn de leesboekjes zon van kern 7 en 11 direct gerelateerd aan de leesboekjes maan.

Artikelnummer: 9789027650320
Reinders nummer: 0231099Aanverwante artikelen