Over Reinders

Do not delete this link

Veilig Leren Lezen 2 - Werkboekje zon 1 set à 5

Veilig leren lezen, 2e Maan versie, is een methode van uitgeverij Zwijsen, jaar van uitgave is 2003. Veilig leren lezen is een methode voor aanvankelijk lees- en taalonderwijs met een geïntegreerde woordenschatlijn. Met Veilig leren lezen kunnen kinderen snel leren lezen met de letters die ze hebben geleerd. Er is veel aandacht voor het automatiseren van de letterkennis en het stimuleren van vloeiend lezen. Veilig leren lezen werkt met 12 thematische kernen die telkens op dezelfde manier zijn opgebouwd. Binnen de groep wordt gewerkt met de maangroep (starten met lezen) en de zon-groep (kunnen lezen). De maangroep is verdeeld in 2 varianten,  de sterkinderen (risicolezers) en de raketkinderen (snel door lesstof). Er is veel aandacht voor automatiseren. Het ICT gedeelte bestaat uit leerlingensoftware, digitaal schoolbordsoftware en toetssoftware.


Bij elke kern is een werkboekje zon ontwikkeld. Terwijl de maangroep instructie krijgt en in het werkboekje maan werkt, werken de zonkinderen zelfstandig in hun werkboekje zon. De inhoud hiervan sluit nauw aan bij de opbouw van de methode. Wanneer de maangroep bijvoorbeeld met het structureerwoord vis werkt, lezen de zonkinderen een kort verhaaltje over een vis waarbij ze eenvoudige begripsvragen moeten beantwoorden.


Artikelnummer: 9789027650351
Reinders nummer: 0231070Aanverwante artikelen