Over Reinders

Do not delete this link

Veilig Leren Lezen 2 - Leesboekje maan 12

Veilig leren lezen, 2e Maan versie, is een methode van uitgeverij Zwijsen, jaar van uitgave is 2003. Veilig leren lezen is een methode voor aanvankelijk lees- en taalonderwijs met een geïntegreerde woordenschatlijn. Met Veilig leren lezen kunnen kinderen snel leren lezen met de letters die ze hebben geleerd. Er is veel aandacht voor het automatiseren van de letterkennis en het stimuleren van vloeiend lezen. Veilig leren lezen werkt met 12 thematische kernen die telkens op dezelfde manier zijn opgebouwd. Binnen de groep wordt gewerkt met de maangroep (starten met lezen) en de zon-groep (kunnen lezen). De maangroep is verdeeld in 2 varianten,  de sterkinderen (risicolezers) en de raketkinderen (snel door lesstof). Er is veel aandacht voor automatiseren. Het ICT gedeelte bestaat uit leerlingensoftware, digitaal schoolbordsoftware en toetssoftware.


De leesboekjes kern 7 tot en met 12 bestaan elk uit 32 pagina’s, en bevatten leesteksten en een of meer boekoriënterende pagina’s waarin gereflecteerd wordt op het verhaal. Soms vormen de teksten een doorlopend verhaal, soms gaat het om verhalen die met elkaar samenhangen. De boekjes zijn rijk geïllustreerd, wat het tekstbegrip ondersteunt.

Artikelnummer: 9789027650122
Reinders nummer: 0231061Aanverwante artikelen