Over Reinders

Do not delete this link

Veilig Leren Lezen 2 - Werkboekje maan 8 set à 5

Veilig leren lezen, 2e Maan versie, is een methode van uitgeverij Zwijsen, jaar van uitgave is 2003. Veilig leren lezen is een methode voor aanvankelijk lees- en taalonderwijs met een geïntegreerde woordenschatlijn. Met Veilig leren lezen kunnen kinderen snel leren lezen met de letters die ze hebben geleerd. Er is veel aandacht voor het automatiseren van de letterkennis en het stimuleren van vloeiend lezen. Veilig leren lezen werkt met 12 thematische kernen die telkens op dezelfde manier zijn opgebouwd. Binnen de groep wordt gewerkt met de maangroep (starten met lezen) en de zon-groep (kunnen lezen). De maangroep is verdeeld in 2 varianten,  de sterkinderen (risicolezers) en de raketkinderen (snel door lesstof). Er is veel aandacht voor automatiseren. Het ICT gedeelte bestaat uit leerlingensoftware, digitaal schoolbordsoftware en toetssoftware.


Bij elke kern hoort een werkboekje maan. Op de voorpagina staat dezelfde illustratie als op het corresponderende leesboekje. Alle kinderen in de maangroep oefenen hiermee de stof die u tijdens de basisinstructie hebt behandeld. Elk werkboekje bevat 36 werkbladen, waarvan de laatste drie controletaken zijn. De kinderen die werken met een ster-aanpak krijgen hierbij verlengde instructie en maken de oefeningen daarna onder begeleiding. De overige kinderen kunnen de oefeningen na een korte tijd zelfstandig maken. Bepaalde taken komen telkens terug, waardoor kinderen ze snel herkennen.

Artikelnummer: 9789027684950
Reinders nummer: 0231037Aanverwante artikelen