Over Reinders

Do not delete this link

Veilig Leren Lezen 2 - Handleiding kern 7-12

Veilig leren lezen, 2e Maan versie, is een methode van uitgeverij Zwijsen, jaar van uitgave is 2003. Veilig leren lezen is een methode voor aanvankelijk lees- en taalonderwijs met een geïntegreerde woordenschatlijn. Met Veilig leren lezen kunnen kinderen snel leren lezen met de letters die ze hebben geleerd. Er is veel aandacht voor het automatiseren van de letterkennis en het stimuleren van vloeiend lezen. Veilig leren lezen werkt met 12 thematische kernen die telkens op dezelfde manier zijn opgebouwd. Binnen de groep wordt gewerkt met de maangroep (starten met lezen) en de zon-groep (kunnen lezen). De maangroep is verdeeld in 2 varianten,  de sterkinderen (risicolezers) en de raketkinderen (snel door lesstof). Er is veel aandacht voor automatiseren. Het ICT gedeelte bestaat uit leerlingensoftware, digitaal schoolbordsoftware en toetssoftware.


De handleiding van Veilig Leren Lezen bestaat uit een opbergcassette met daarin de handleidingen van kern 7-12, gebruikswijzer, en een materialenkatern. De katernen met de lesbeschrijvingen zult u in de praktijk het meest gebruiken. De beschrijvingen zijn zo vormgegeven dat u snel ziet:


Voor welke leerlingen welke onderdelen bedoeld zijn (door middel van de picto’s maan, zon, ster en raket);

wanneer een nieuwe fase in de les begint;

welke materialen u voor welke kinderen inzet.

Artikelnummer: 9789027651662
Reinders nummer: 0231020Aanverwante artikelen