Over Reinders

Do not delete this link

Veilig Leren Lezen 2 - Klikklak-knieboek

Veilig leren lezen, 2e Maan versie, is een methode van uitgeverij Zwijsen, jaar van uitgave is 2003. Veilig leren lezen is een methode voor aanvankelijk lees- en taalonderwijs met een geïntegreerde woordenschatlijn. Met Veilig leren lezen kunnen kinderen snel leren lezen met de letters die ze hebben geleerd. Er is veel aandacht voor het automatiseren van de letterkennis en het stimuleren van vloeiend lezen. Veilig leren lezen werkt met 12 thematische kernen die telkens op dezelfde manier zijn opgebouwd. Binnen de groep wordt gewerkt met de maangroep (starten met lezen) en de zon-groep (kunnen lezen). De maangroep is verdeeld in 2 varianten,  de sterkinderen (risicolezers) en de raketkinderen (snel door lesstof). Er is veel aandacht voor automatiseren. Het ICT gedeelte bestaat uit leerlingensoftware, digitaal schoolbordsoftware en toetssoftware.


Het klikklakknieboek is een vergrote uitvoering van het individuele klikklak(cluster)boekje. Door zijn formaat is het uitstekend geschikt voor het geven van groepsinstructie en van instructie aan een subgroep. Met het klikklakknieboek kunt u:


Het gebruik van het klikklakboekje en het klikklakclusterboekje demonstreren;

de kinderen voorbereiden op het lezen van wisselrijtjes;

synthesewoorden naar keuze maken en deze laten lezen;

zelf wisselrijtjes maken.

 
 

Artikelnummer: 9789027684868
Reinders nummer: 0231017Aanverwante artikelen