Over Reinders

Do not delete this link

Veilig Leren Lezen 2 - Instructiekalender kern 1-6

Veilig leren lezen, 2e Maan versie, is een methode van uitgeverij Zwijsen, jaar van uitgave is 2003. Veilig leren lezen is een methode voor aanvankelijk lees- en taalonderwijs met een geïntegreerde woordenschatlijn. Met Veilig leren lezen kunnen kinderen snel leren lezen met de letters die ze hebben geleerd. Er is veel aandacht voor het automatiseren van de letterkennis en het stimuleren van vloeiend lezen. Veilig leren lezen werkt met 12 thematische kernen die telkens op dezelfde manier zijn opgebouwd. Binnen de groep wordt gewerkt met de maangroep (starten met lezen) en de zon-groep (kunnen lezen). De maangroep is verdeeld in 2 varianten,  de sterkinderen (risicolezers) en de raketkinderen (snel door lesstof). Er is veel aandacht voor automatiseren. Het ICT gedeelte bestaat uit leerlingensoftware, digitaal schoolbordsoftware en toetssoftware.


Bij de nieuwe Veilig leren lezen horen twee instructiekalenders. Instructiekalender 1 hoort bij kern 1 t/m 6 en instructiekalender 2 bij kern 7 t/m 12. Het formaat van beide kalenders is zodanig dat ze geschikt zijn voor instructie aan de hele groep (of aan subgroepjes).

Instructiekalender 1 bevat:

• 1 praatplaat bij ankerverhaal 1, om het thema van kern 1 in te leiden;

• 2 pagina’s met pictogrammen die in de werkboekjes en de speelleessets voorkomen. Aan de hand van deze pagina’s kunt u de betekenis van de pictogrammen uitleggen;

• 1 pagina waarop begrippen worden uitgelegd die voor de leesinstructie nodig zijn;

• 14 zoekplaten waarop woorden zijn afgebeeld met bepaalde letters/klanken die u kunt laten uitluisteren. Hierdoor wordt het fonemisch bewustzijn en de toepassing van het alfabetisch principe bevorderd;

• 13 pagina’s met woordrijtjes, aan de hand waarvan de kinderen de elementaire leeshandeling toepassen en woordherkenning automatiseren.


Artikelnummer: 9789027650207
Reinders nummer: 0231014Aanverwante artikelen