Over Reinders

Do not delete this link

Veilig Leren Lezen 2 - Ringboekje maan kern 7-12

Veilig leren lezen, 2e Maan versie, is een methode van uitgeverij Zwijsen, jaar van uitgave is 2003. Veilig leren lezen is een methode voor aanvankelijk lees- en taalonderwijs met een geïntegreerde woordenschatlijn. Met Veilig leren lezen kunnen kinderen snel leren lezen met de letters die ze hebben geleerd. Er is veel aandacht voor het automatiseren van de letterkennis en het stimuleren van vloeiend lezen. Veilig leren lezen werkt met 12 thematische kernen die telkens op dezelfde manier zijn opgebouwd. Binnen de groep wordt gewerkt met de maangroep (starten met lezen) en de zon-groep (kunnen lezen). De maangroep is verdeeld in 2 varianten,  de sterkinderen (risicolezers) en de raketkinderen (snel door lesstof). Er is veel aandacht voor automatiseren. Het ICT gedeelte bestaat uit leerlingensoftware, digitaal schoolbordsoftware en toetssoftware.


Het ringboekje is een langwerpig boekje met een ring die ervoor zorgt dat het kind het boekje gemakkelijk kan doorbladeren en plat open kan leggen. Op de rechterpagina’s zijn telkens zes plaatjes te zien en op de linkerpagina’s staan de woorden die daarbij horen. In het ringboekje maan voor kern 7-12 komen de spellingsmoeilijkheden van die kernen aan de orde.

Artikelnummer: 9789027650160
Reinders nummer: 0231010Aanverwante artikelen