Over Reinders

Do not delete this link

Veilig Leren Lezen 2 - Ringboekje raket kern 1-6

Veilig leren lezen, 2e Maan versie, is een methode van uitgeverij Zwijsen, jaar van uitgave is 2003. Veilig leren lezen is een methode voor aanvankelijk lees- en taalonderwijs met een geïntegreerde woordenschatlijn. Met Veilig leren lezen kunnen kinderen snel leren lezen met de letters die ze hebben geleerd. Er is veel aandacht voor het automatiseren van de letterkennis en het stimuleren van vloeiend lezen. Veilig leren lezen werkt met 12 thematische kernen die telkens op dezelfde manier zijn opgebouwd. Binnen de groep wordt gewerkt met de maangroep (starten met lezen) en de zon-groep (kunnen lezen). De maangroep is verdeeld in 2 varianten,  de sterkinderen (risicolezers) en de raketkinderen (snel door lesstof). Er is veel aandacht voor automatiseren. Het ICT gedeelte bestaat uit leerlingensoftware, digitaal schoolbordsoftware en toetssoftware.


Het ringboekje raket is bedoeld voor leerlingen die bij een structureerwoord niet alleen de doel-letter leren(de m van maan), maar zich ook de andere letters daarvan eigen maken. Het biedt deze leerlingen verdiepingsstof die uitstekend aansluit bij de basisstof van de methode. Het uiterlijk van het ringboekje raket is hetzelfde als dat van het ringboekje maan, maar de inhoud is anders. Het ringboekje raket bevat woorden die uit letters bestaan die nog niet uitdrukkelijk behandeld zijn, maar die wel voorkomen in structureerwoorden die al aan de orde zijn geweest. Bij dit boekje behoren daarom ook specifieke stickervellen raket.

Artikelnummer: 9789027650153
Reinders nummer: 0231009Aanverwante artikelen