Over Reinders

Do not delete this link

Veilig Leren Lezen 2 - Woordendoos (gevuld)

Veilig leren lezen, 2e Maan versie, is een methode van uitgeverij Zwijsen, jaar van uitgave is 2003. Veilig leren lezen is een methode voor aanvankelijk lees- en taalonderwijs met een geïntegreerde woordenschatlijn. Met Veilig leren lezen kunnen kinderen snel leren lezen met de letters die ze hebben geleerd. Er is veel aandacht voor het automatiseren van de letterkennis en het stimuleren van vloeiend lezen. Veilig leren lezen werkt met 12 thematische kernen die telkens op dezelfde manier zijn opgebouwd. Binnen de groep wordt gewerkt met de maangroep (starten met lezen) en de zon-groep (kunnen lezen). De maangroep is verdeeld in 2 varianten,  de sterkinderen (risicolezers) en de raketkinderen (snel door lesstof). Er is veel aandacht voor automatiseren. Het ICT gedeelte bestaat uit leerlingensoftware, digitaal schoolbordsoftware en toetssoftware.


De woordendoos is een uniek nieuw leermiddel waarmee kinderen onder andere de structuur van woorden alzijdig verkennen en de lees- en schrijfrichting en de elementaire lees- en spelhandeling toepassen. De woordendoos wordt gebruikt in kern 1 en 2, en bestaat uit 14 letters en 20 plaatjes.


Artikelnummer: 9789027650139
Reinders nummer: 0231007Aanverwante artikelen