Over Reinders

Do not delete this link

Veilig Leren Lezen 2 - Lettermuur (complete set)

Veilig leren lezen, 2e Maan versie, is een methode van uitgeverij Zwijsen, jaar van uitgave is 2003. Veilig leren lezen is een methode voor aanvankelijk lees- en taalonderwijs met een geïntegreerde woordenschatlijn. Met Veilig leren lezen kunnen kinderen snel leren lezen met de letters die ze hebben geleerd. Er is veel aandacht voor het automatiseren van de letterkennis en het stimuleren van vloeiend lezen. Veilig leren lezen werkt met 12 thematische kernen die telkens op dezelfde manier zijn opgebouwd. Binnen de groep wordt gewerkt met de maangroep (starten met lezen) en de zon-groep (kunnen lezen). De maangroep is verdeeld in 2 varianten,  de sterkinderen (risicolezers) en de raketkinderen (snel door lesstof). Er is veel aandacht voor automatiseren. Het ICT gedeelte bestaat uit leerlingensoftware, digitaal schoolbordsoftware en toetssoftware.


Met de lettermuur verkennen leerlingen de klank van een bepaalde letter, ze maken kennis met de letter in andere woorden dan het structureerwoord waarin deze centraal staat én ze breiden hun woordenschat uit.


Per kern hangt u voor elke aan te leren letter één streng op. In het bovenste vakje stopt u de betreffende letter, bijvoorbeeld de ‘r’. Vervolgens zegt u de woorden die op de plaatjes bij die letter horen, in dit geval: rekenmachientje, rietje en rugzak, en besteedt u aandacht aan de positie van het foneem /m/ in die woorden. De afbeeldingen hangt u onder het grafeem.

Voor de resterende zes vakjes verzamelen de leerlingen voorwerpen, plaatjes en tekeningen van woorden waarin het foneem voorkomt. Door hierbij ook aandacht te schenken aan de articulatie van de woorden en het onderscheid tussen klinkers en medeklinkers versterkt u het fonemisch bewustzijn en de grafeem-foneemkoppeling, waardoor vervolgens de kennis en toepassing van alfabetisch principe gestimuleerd worden.

Na de afronding van de kern kunt u de inhoud van de strengen opbergen in het letterboek. De leerlingen kunnen dit op elk gewenst moment doorbladeren.
Artikelnummer: 9789027684806
Reinders nummer: 0231003Aanverwante artikelen