Over Reinders

Do not delete this link

Veilig Leren Lezen 2 - Letterlijn

Veilig leren lezen, 2e Maan versie, is een methode van uitgeverij Zwijsen, jaar van uitgave is 2003. Veilig leren lezen is een methode voor aanvankelijk lees- en taalonderwijs met een geïntegreerde woordenschatlijn. Met Veilig leren lezen kunnen kinderen snel leren lezen met de letters die ze hebben geleerd. Er is veel aandacht voor het automatiseren van de letterkennis en het stimuleren van vloeiend lezen. Veilig leren lezen werkt met 12 thematische kernen die telkens op dezelfde manier zijn opgebouwd. Binnen de groep wordt gewerkt met de maangroep (starten met lezen) en de zon-groep (kunnen lezen). De maangroep is verdeeld in 2 varianten,  de sterkinderen (risicolezers) en de raketkinderen (snel door lesstof). Er is veel aandacht voor automatiseren. Het ICT gedeelte bestaat uit leerlingensoftware, digitaal schoolbordsoftware en toetssoftware.


De letterlijn bestaat uit 41 letterkaartjes die u met knijpertjes aan een lijn in de klas kunt ophangen. Van de letter ‘a’ (en alle combinaties hiermee) zijn twee letterkaartjes opgenomen: één met de drukletter en één met de schrijfletter ‘a’, zodat de kinderen beide vormen leren kennen. De klinkers zijn aan één kant blauw en aan de andere kant in zwart afgedrukt. Hierdoor kunt u de structuur van een woord verduidelijken. U hangt een letter op nadat u deze hebt aangeboden. Door de letters aan de letterlijn regelmatig te oefenen, wordt de letterkennis geautomatiseerd. De letters van de letterlijn zijn bovendien nog geschikt voor allerlei leesoefeningen. In de handleiding zijn suggesties hiervoor opgenomen.


 

Artikelnummer: 9789027684790
Reinders nummer: 0231001Aanverwante artikelen