Over Reinders

Do not delete this link

Veilig Leren Lezen 2 - Wandplaten

Veilig leren lezen, 2e Maan versie, is een methode van uitgeverij Zwijsen, jaar van uitgave is 2003. Veilig leren lezen is een methode voor aanvankelijk lees- en taalonderwijs met een geïntegreerde woordenschatlijn. Met Veilig leren lezen kunnen kinderen snel leren lezen met de letters die ze hebben geleerd. Er is veel aandacht voor het automatiseren van de letterkennis en het stimuleren van vloeiend lezen. Veilig leren lezen werkt met 12 thematische kernen die telkens op dezelfde manier zijn opgebouwd. Binnen de groep wordt gewerkt met de maangroep (starten met lezen) en de zon-groep (kunnen lezen). De maangroep is verdeeld in 2 varianten,  de sterkinderen (risicolezers) en de raketkinderen (snel door lesstof). Er is veel aandacht voor automatiseren. Het ICT gedeelte bestaat uit leerlingensoftware, digitaal schoolbordsoftware en toetssoftware.


Visuele ondersteuning bij aangeboden letters

Bij de tweede maanversie van Veilig leren lezen hoort een set van 38 wandplaten. Deze spelen een belangrijke rol bij het aanbieden van een nieuw structureerwoord. Als u het nieuwe woord in een ankerverhaal hebt aangeboden, hangt u de bijbehorende wandplaat voor alle kinderen zichtbaar aan de muur. Voor sommige kinderen spelen de wandplaten een belangrijke rol bij het onthouden van woorden en letters. Als een kind zich bijvoorbeeld niet precies kan herinneren hoe de letter ‘m’ eruitziet, dan kan het zijn geheugen opfrissen door de ‘m’ te zoeken op de wandplaat van ‘maan’.


Voorkant mét structureerwoord; achterkant zonder

Op de voorkant van de wandplaten staat een illustratie met het bijbehorende structureerwoord; op de achterkant staat alleen de illustratie. De klinkers van het structureerwoord op de voorkant zijn afgebeeld in blauw, de medeklinkers in zwart. Hierdoor wordt de structuur van de woorden duidelijk zichtbaar. U kunt de kant met alleen de afbeelding voor ophangen als de kinderen bij bepaalde oefeningen of toetsen geen gebruik mogen maken van de ondersteuning door het structureerwoord.


 

Artikelnummer: 9789027684783
Reinders nummer: 0231000Aanverwante artikelen