Over Reinders

Do not delete this link

Veilig Leren Lezen 2 - Anker 2 reuzenkartonboek

Veilig leren lezen, 2e Maan versie, is een methode van uitgeverij Zwijsen, jaar van uitgave is 2003. Veilig leren lezen is een methode voor aanvankelijk lees- en taalonderwijs met een geïntegreerde woordenschatlijn. Met Veilig leren lezen kunnen kinderen snel leren lezen met de letters die ze hebben geleerd. Er is veel aandacht voor het automatiseren van de letterkennis en het stimuleren van vloeiend lezen. Veilig leren lezen werkt met 12 thematische kernen die telkens op dezelfde manier zijn opgebouwd. Binnen de groep wordt gewerkt met de maangroep (starten met lezen) en de zon-groep (kunnen lezen). De maangroep is verdeeld in 2 varianten,  de sterkinderen (risicolezers) en de raketkinderen (snel door lesstof). Er is veel aandacht voor automatiseren. Het ICT gedeelte bestaat uit leerlingensoftware, digitaal schoolbordsoftware en toetssoftware.


Elk thema wordt geïntroduceerd aan de hand van een 'ankerverhaal'. Dit verhaal dient als anker voor de kinderen: het maakt de samenhang van begrippen en activiteiten duidelijk. U presenteert het ankerverhaal bij elke kern op een verrassende wijze, met telkens andere ankermaterialen. In kern 1 tot en met 6 worden de ankermaterialen voornamelijk gebruikt om de structureerwoorden te verankeren.

Artikelnummer: 9789027650511
Reinders nummer: 0231141Aanverwante artikelen