Over Reinders

Do not delete this link

Lezen in beeld - Handleiding D groep 7

Lezen in beeld is een methode voor begrijpend en studerend lezen van uitgeverij Zwijsen, jaar van uitgave is 2009. Lezen in beeld wordt gebruikt in groep 4 t/m 8 van het basisonderwijs. De instructie, uitleg en toelichting staat in het leerlingenmateriaal wat het zelfstandig leren bevordert. De methode kan ook gebruikt worden voor begeleid en samenwerkend leren en is geënt op actief lezen, op teksten lezen, de inhoud begrijpen en direct toepassen. De methode combineert verhalende en niet-verhalende teksten. Leesstudio kan als tweede les in de week ingezet worden. Leesstudio bestaat uit een doos met kaarten, een website met actuele leestaken, een leeswerkmap en een digitale meelezer. Elke week kunnen leerlingen aan de slag met actuele teksten. Het ICT gedeelte bestaat uit de Leerkrachtassistent, Leesstudio met actuele teksten en Software woordenschat.


In de handleiding is het volledige lesprogramma voor de leerkracht beschreven. Bij iedere les zijn suggesties voor begeleid leren opgenomen. U vind in deze handleiding ook de activiteitenbeschrijving bij de toetstaken en de toetsantwoorden, de herhalingstaken en de verwijzingen naar de plustaken.

Artikelnummer: 9789048701186
Reinders nummer: 0210342Aanverwante artikelen