Op weg naar een beredeneerd aanbod

In de filosofie van Reinders verdient ieder kind onderwijs dat bij hem of haar past. Onderwijs waarbij de leerkracht werkt met aandacht voor talenten, opbrengsten en prestaties van kinderen. En dat begint natuurlijk al in de onderbouw! Om leerkrachten in groep 1-2 in staat te stellen vanuit signaleringen van onderwijsbehoeften van kinderen te komen tot een relevant aanbod van materialen en activiteiten, heeft Reinders in samenwerking met Onderwijs Maak Je Samen het stappenplan 'Beredeneerd aanbod' opgezet.

Stapsgewijze afstemming op leerbehoeften

De grondbeginselen van taal, rekenen en (schrijf-)motoriek zijn door spel eenvoudig te leren. Doordat het spel van jonge kinderen aan concrete voorwerpen en materialen gebonden is, zijn ontwikkelingsmaterialen onmisbaar in de onderbouw. Door het volgen van onderstaand stappenplan werkt u gestructureerd en doelgericht toe naar een beredeneerd aanbod ontwikkelingsmaterialen voor het jonge kind.

Stap 1 - Inventariseren

Door middel van een gratis online inventarisatie van uw huidige ontwikkelingsmateriaal, de Beredeneerd Aanbod Scan (BAS), brengen wij in kaart in welke mate de ontwikkelingsdomeinen taal, rekenen en motoriek vertegenwoordigd zijn. Deze nulmeting vormt de basis voor het aanvullen of verbeteren van uw materiaalaanbod. Doe de BAS op www.beredeneerdaanbod.nl of klik hier voor meer informatie.

Wilt voordat u overgaat tot aanschaf de geadviseerde ontwikkelingsmaterialen zelf bekijken en uitproberen? U bent van harte welkom in ons informatiecentrum in Oisterwijk.

Stap 2 - Inrichten

Nu er een uitgebalanceerd materiaalaanbod is samengesteld, is het van belang om dit in een uitdagende en overzichtelijke speel-leer-werkomgeving te presenteren. Jonge kinderen zijn bijzonder gevoelig voor de omgeving en inrichting van speelplekken. Door het coderen en ordenen van uw kasten en materialen met Leer- en spelstickers, wordt de zelfredzaamheid van de kinderen vergroot en ontstaat er structuur in het leerstofaanbod. 

Stap 3 - Instrueren

Onderwijs Maak Je Samen verzorgt namens Reinders praktijkgerichte en laagdrempelige trainingen om ontwikkelingsmaterialen te plaatsen binnen de leerlijnen taal, rekenen en motoriek. Er wordt aandacht besteed aan het beredeneerd toepassen van het aanbod, het inzetten van de materialen binnen de cyclus Opbrengstgericht werken en het creëren van differentiatiemogelijkheden.

Stap 4 - Implementeren

Om het geoptimaliseerde aanbod ook daadwerkelijk doelgericht in te kunnen zetten in de praktijk, hebben we de Leer- en spelwijzer ontwikkeld. In deze wijzer zijn in een oogopslag de doelen en subdoelen van de ontwikkelingsmaterialen zichtbaar.

Download voor meer informatie over de stappen en bijbehorende hulpmiddelen onze brochure Op weg naar een beredeneerd aanbod.