Momento
Gratis leerkrachtdashboard

Momento Dashboard

Het Momento Dashboard toont in één oogopslag alle oefen- en toetsresultaten per groep, per vak of per leerling. Je ziet welke leerlingen de stof goed beheersen en welke kinderen extra hulp, ondersteuning of extra uitdaging nodig hebben. Een handig hulpmiddel voor tijdens de les en ter voorbereiding op een nieuwe les, omdat het dashboard signaleert bij welke vakken, op welke lesonderdelen of toetsen de leerlingen uit jouw klas dreigen 'onder of over te presteren'. Ook zie je welke oefeningen over het algemeen als meest moeilijk werden ervaren. Doordat Momento administratieve taken overneemt, heb je als leerkracht meer tijd voor het begeleiden, coachen en ondersteunen van de leerlingen. Hierdoor kan er in de dagelijkse onderwijspraktijk beter geanticipeerd worden op behoeften van leerlingen. Momento is een hulpmiddel om recht te kunnen doen aan verschillen.


De 4 basisprincipes van het Momento dashboard

  • Momento is een belangrijke ondersteuning voor de leerkracht in de digitalisering van het onderwijs.
  • Momento geeft inzicht, overzicht en analyse. Uniform, betrouwbaar en actueel.
  • Momento ondersteunt alle digitale leermiddelen en is vak- en methodeoverstijgend.
  • Momento is in te zetten binnen elke schoolvisie en werkwijze

Welke resultaten toont het dashboard?

Uitsluitend de resultaten die worden geregistreerd in de uitgeverij-omgeving worden getoond. Resultaten van digitale toetsen, toetsresultaten die handmatig verwerkt zijn en resultaten van digitale verwerking, zoals oefenen. Voorwaarde is dat de uitgeverij van het betreffende leermateriaal een koppeling heeft met Momento. Klik hier voor een overzicht van de gekoppelde uitgeverijen en methoden.

Klik 1: Overzicht van oefen- en toetsresultaten van de groep
Het intuïtief ingerichte dashboard toont direct een overzicht van de oefen- of toetsresultaten van de hele groep. Per vakgebied of per periode en met een duidelijke indeling in niveau is in één oogopslag helder welke leerlingen uit de groep de stof voldoende beheersen en welke leerlingen hulp nodig hebben.

Klik 2: Inzicht in individuele oefen- en toetsresultaten
Als je verder klikt, vind je meer gedetailleerde informatie per leerling. Welke opdrachten vond hij of zij moeilijk? Of waar kan de leerling juist meer uitdaging gebruiken? Ook hier is onderscheid te maken tussen oefen- en toetsresultaten.

Klik 3: Interpretatie en organisatie, de basis voor handelingsplannen
Voor verdiepende informatie, zoals de vraag op welke domeinen binnen het vak taal of rekenen of op welke toetsonderdelen jouw leerlingen minder goed scoren, klik je vanuit Momento zonder opnieuw in te loggen door naar de uitgeversomgeving.


Voor elke school in elk stadium geschikt

Het dashboard kan zo ingezet worden dat het altijd aansluit bij de visie, schoolontwikkeling en werkwijze van de school. Of je nu klassikaal les geeft, kindgestuurd werkt of individuele leerroutes hanteert, Momento sluit aan. Werk je als school al geheel digitaal of gebruik je de digitale middelen alleen voor de verwerking van de lesstof? Momento is een prettige aanvulling die elke leerkracht werk uit handen neemt.Aan het laden
Aan het laden